Tagsocjologia jedzenia. artykuły

Współczesne funkcje jedzenia i gotowania

Jedzenie jest nie tylko elementem za pomocą, którego zaspakajamy największą potrzebę fizjologiczną, czyli głód. Służy ono także do zaspokojenia potrzeby przynależności, uznania  i samorealizacji. Odkąd uczyniliśmy z jedzenia i gotowania czynność publiczną,  nie chowamy jej gdzieś w kuchennych otchłaniach. Jedzenie stało się istotnym składnikiem stylu życia jednostek, a także wyznacznikiem statusu społecznego. Tym samym elementem, za pomocą którego możemy kreować swój własny wizerunek. Współczesne funkcje jedzenia i gotowania Wpływ na owe przemiany ma wiele różnych czynników. To między innymi efekt […]

Continue Reading